چیست

دِیوار (Deyvar)، رود و کوهساری در میانه دو روستای گردشگری کنگ و دهبار در خاور ایران است و شاید برگرفته از نام دگرگون یافته نام روستای دهبار (دیه=ده، وار=بار) باشد.

هدف از سایت دِیوار

وبگاه دِیوار، در زمینه گردشگری است و شاید در میان بزرگترین سایتهای گردشگری ایران با هزاران هزار نام از جای جای ایران زمین به همراه مشخصات جمعیت شناسی و کشوری آنها باشد نام تمامی: شهرها، شهرستان هاريال بخش ها، و حتی دهستانهای ایران. 

ارائه داده های تاریخی، جغرافیایی، و توسعه حول محور ایرانگردی، از اهداف این وبگاه است و امکان افزودن اطلاعات بومی و غیربومی توسط کاربران هر منطقه یا گردشگران ایران مهیاست. شناسایی بیشتر منطقه زندگی هر فرد، زمینه رشد گردشگری و هم چنین جذب سرمایه و توسعه را ایجاد می نماید. بر این باور باشیم که ایران فقط شهرهای بزرگ نیست.